Veelgestelde vragen

Algemeen

Privacyverklaring   

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.  

  

Welke gegevens worden door ons vastgelegd? 

 

Bij taxatie van uw (nieuwe) woning

Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast: 

 

  • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres 
  • de reden van de taxatie
  • de datum van aanmelding
  • de omschrijving en kenmerken van de woning (en omgeving) zoals het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling en kadastrale gegevens  
  • foto’s van de woning  
  • de reden van een eventuele intrekking van de taxatieopdracht 

 

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor? 

 

  • taxaties en andere waardebepalingen uit voeren
  • Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor:
    • het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren 

 

 

Beveiliging en bewaartermijn 

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. 

 

Inzage, correctie en verwijdering 

Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.  

 

Vragen? 

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. 

Atlas Taxaties hanteert voor een normale taxatie een vast tarief van € 500,=

Het tarief voor een appartement bedraagt € 525,= 

Indien een verbouwing moet worden meegenomen, geldt er een opslag van € 25,=

Het tarief voor een taxatierapport van een nieuwbouwproject (taxatie van tekening) bedraagt € 800,=

Atlas Taxaties verzorgt tevens taxaties van woningen en appartementen in verhuurde staat, het tarief hiervoor bedraagt € 800,= en € 850,=

 

De genoemde bedragen zijn van toepassing bij directe betaling.

Wilt u gebruik maken van uitgestelde betaling, dan dient u dit vooraf duidelijk aan te geven. De opslag hiervoor is € 25,=

 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief Kadasterkosten, validatiekosten en btw.

 

Bij een object bestaande uit meerdere percelen, een meer gecompliceerde taxatie of een spoedtaxatie, gelden andere tarieven.

Heeft u een afwijkende opdracht, neem dan eerst contact op. 

* uw geldverstrekker wil zekerheid omtrent de waarde van uw woning. Een taxatierapport opgemaakt door een gecertificeerd Makelaar-Taxateur verschaft deze zekerheid. 

Aangesloten bij
                      
Powered by: WebBuro WebBuro